Het opstellingenwerk in Nederland neemt steeds meer toe. Op vele gebieden in de maatschappij wordt reeds gebruik gemaakt van de methode van opstellen, die vanaf de 70-er jaren van de vorige eeuw vooral door Bert Hellinger werd ontwikkeld. Inmiddels kunnen ook vele andere namen worden genoemd van personen die hun bijdrage leverden aan deze ‘therapeutische’ methode van het behandelen van problemen en vragen op velerlei gebied.

In de afgelopen jaren heeft deze methode ook steeds meer mijn belangstelling gekregen en dit heeft ertoe geleid dat ook in mijn werken als psycholoog, deze methode een grotere plaats heeft ingenomen. In het besef, dat dit een methode is die werkzaam kan zijn, naast vele andere.

De methode is voor sommigen nog omstreden. Naar mijn idee komt dit vooral doordat de werking van de methode nog niet helemaal te verklaren is met de meest gangbare definities binnen de geaccepteerde en formeel erkende wetenschapsgebieden. Naar mijn overtuiging echter heeft deze methode zich reeds ontelbare malen bewezen in de praktijk. Dus zal naar mijn verwachting ook deze methode binnen afzienbare tijd erkend gaan worden, zoals het immers ook is gegaan met vele andere waardevolle en in de praktijk werkzame methoden. Wetenschappelijk onderzoek is inmiddels op verschillende plekken in de wereld in volle gang of al afgerond.

Op deze website een samenvattend overzicht van de diverse vormen die het opstellingenwerk inmiddels heeft gekregen. Daarnaast een aantal links naar voor mij bekende opstellers en organisaties, die opstellingen verzorgen en een (waarschijnlijk niet volledige) opsomming van literatuur in de Nederlandse taal, de aankondiging van de workshops die ik zelf verzorg en ten slotte nog iets over mijzelf.

Mist u nog wat op deze site of heeft u vragen, laat het mij weten via hans.schenkel@online.nl

Hans Schenkel

mei 2012


Op dit moment ben ik bezig deze website ook in het Engels te vertalen. Als gevolg hiervan zal het uiterlijk van deze site ook veranderen. Ik hoop dat het een beetje dezelfde stijl zal zijn, omdat ik tot nu toe erg tevreden ermee was. Op deze website ben ik van plan een blog te gaan onderhouden: het delen van gedachten die ik heb wanneer ik bezig ben met de ontwikkelingen binnen het opstellingenwerk. Ik hoop dan op reacties, zodat op die manier ook een bijdrage wordt geleverd aan verdere, nieuwe inzichten.

 

De afbeeldingen op deze website zijn kunstwerken, geschilderd door Riekje Isbrücker/ Hoensbroek (acryl op linnen, zonder titel), die mij toestond deze hiervoor te gebruiken.